HİZMETLER

ÇEVRE DURUM RAPORU

ÇEVRE DURUM RAPORU

Hızlı nüfus artısına bağlı olarak insanların ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, beslenme, enerji, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türler, artan kirlilik, ormanların ve meraların yok olmasına bağlı iklim değişiklikleri çevre sorunlarını oluşturmaktadır.

Saydığımız ana baslıkları alt kategorilerde daha da detaylandırmak mümkündür. Çevre dengelerinin mevcut durumunun ortaya konulması amacıyla; gerekli olan veri vb. bilgilerin toplanması sınıflandırılması kullanıcılara sunulması için firmaların “Çevre Envanteri” ‘nin çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Bilindiği gibi, Çevre Durum Raporları, firmanın tüm çevre bilgileri ve değerlerini bir sistem bütünlüğü içerisinde toplamaktadır.

Çevre Raporları dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirirken korunması gereken ekosistemlerin, ihtiyaçlar ve doğal kaynaklar arasındaki dengenin kurulmasında araştırmacılara temel bilgi sunarken, yön ve hedeflerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Çevre durum raporu şu alt başlıkları içermelidir.

  • Firmanın tanıtımı,
  • Firmanıza ait çevresel etkiler,
  • Çevresel etkilerde alınacak önlemler ve bertaraf yöntemleri,
  • Flora fauna tespit edilmesi,
  • Projenin flora fauna üzerine etkileri.
E-bülten listemize kayıt olun,

güncel duyuru ve kampanyalardan haberdar olun.