HİZMETLER

DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI

DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI

İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uymak koşulu ile İSKİ Kanalına her türlü evsel ve endüstriyel atık su deşarjında Deşarj İzni ve/veya GSM Görüşü alınması zorunludur.

DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI (DKKR)-İSKİ GSM GÖRÜŞÜ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Bağlı olduğu Şube Müdürlüğü’nden alınmış Kanal Katılım bedellerinin ödendiğine dair belge.
2. Arıtma tesisi olanlar için Mesul Mühendis sözleşmesi veya İşyerinde çalışan Mühendise ait 4 aylık çalışma belgesi.
3. Mühendisin Diploma örneği
4. Mühendisin Oda kayıt belgesi
5. AAB borcunun olmadığını gösterir belge
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formu

E-bülten listemize kayıt olun,

güncel duyuru ve kampanyalardan haberdar olun.